Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ledelse

"klarhed og tryghed i personalegruppen"

  På Lægdsgård har vi det formål at skabe klarhed og tryghed i personalegruppen. Den enkelte medarbejder har et personligt medansvar for, at der i den samlede personalegruppe er et positivt samarbejde, hvor nøgleordene er arbejdsglæde og motivation. Det er lederen Robert, som har overordnet ansvar for hele Lægdsgårds virke.

  Det er et klart mål:
  • At børnehaven ledes på en måde som er synlig og klar for alle i personalegruppen.  
  • At der er forståelse og tillid mellem ledelse og den øvrige personalegruppe.
  • Det er gruppepædagogen, som har det daglige pædagogiske ansvar for den enkelte gruppe og som er ansvarlig for at gruppens personale fungerer med trivsel og tryghed.
  • Alle ansatte har et medansvar for Lægdsgård, således har alle i personalegruppen et eller flere ansvarsområder. Dette skal gerne skabe en ansvarsfuld, engageret og motiveret personalegruppe, der har direkte indflydelse på deres hverdag.
  Udvikling er et nøgleord her i børnehaven. Det gælder både Lægdsgård, den enkelte medarbejder og personalegruppen. Vi bestræber os på at være:
  • I konstant udvikling fagligt, pædagogisk og menneskeligt - og nye ideer, visioner og initiativer skal præge Lægdsgård med forandring i vores historie og traditioner.
 På Lægdsgård er det målet at skabe fleksible arbejdsforhold for personalegruppen. Det normerede timetal er rammen, men den enkelte medarbejders private familieforhold kan danne basis for et foranderligt timeantal, som justeres eksempelvis hvert år ved sommerferiens afslutning. Det kan betyde, at vi kan være i stand til at tilbyde personale med mindre børn et mindre timetal i en periode. De overskydende timer kan derefter tildeles en medarbejder, der ønsker et højre timetal i en periode. Vi har et generelt mål i vores interne personalepolitik, som tager højde for og udgangspunkt i den enkelte medarbejders familiære og personlige forhold, således at denne fleksibilitet skaber tilfredse medarbejdere.
 
 DSC 3167

Daginstitutionen Lægdsgård
Lægdsgårdsvej 3  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 48 70  -  EAN: 5798005570844