Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lægdsgårds formål

"Det unikke menneske spirer i frihed, vokser af forskellighed og blomstrer i fællesskab"

 Vi taler alle om, at vores børn skal have de rigtige kvalifikationer for at kunne klare sig i fremtidens Danmark. I den forbindelse fokuseres der meget på de værdier, som ligger i det at kunne læse, skrive og regne - de boglige færdigheder. Men der er meget andet i livet.
Det er meget vigtigt at vi ikke glemmer barndommen, og de kvaliteter der ligger i en god barndom. Det er i barndommen at fundamentet for livet skabes - og på Lægdsgård tror vi på legen, fællesskabet og friheden som de vigtigste elementer.
 
 Vi har valgt at dele vores formål op i fire hovedområder. Områder som lapper ind over hinanden og som ikke kan vægtes eller fravælges. Men fællesskabet er alligevel det vigtigste element for os på Lægdsgård, og det er fundamentet for at noget overhovedet kan ske - udvikling sker i fællesskabet.
De fire hovedområder er:
Fællesskab
 •   Fællesskab er tryghed og ansvarlighed
 •  Et menneske udvikler sig kun i sociale relationer
 •  Ethvert menneske skal føle værdi i forhold til fællesskabet
 •  Fællesskabet er en grundsten i det at være menneske
 •  Det er vigtigt at besidde evnen til at kunne agere i forskellige fællesskaber
 •  Fællesskabet skaber rammerne for individuel udvikling
Frihed
 •         Den enkeltes frihed er kun begrænset af ansvaret for fællesskabet
 •  Frihed er altid under ansvar
 •  Frihed er retten til at vælge
 •  Frihed skaber mulighed for fordybelse
 •  Frihed er ikke "Jeg bestemmer selv", men "Jeg bestemmer selv indenfor de kompetencegivende rammer"
Forskellighed
 •         Et hvert menneske er unikt
 •  Vi skal kunne acceptere hinandens forskelligheder
 •  Rummelighed er en forudsætning for forskellighed
 •  Forskellighed skal bruges og anerkendes af fællesskabet for at kunne blive integreret
 •  Vi skal kunne bevare os selv (vores integritet) i fællesskabet
Ligeværdighed
 •         Alle mennesker er lige meget værd
 •  Et hvert menneske har ret til at blive mødt hvor det "er".
 •  Ligeværdighed er nøglen til en meningsfyldt relation.
 •  Ligeværdighed er afgørende for at Lægdsgård opleves som "vores".
 •  Ligeværdighed er retten til at blive set, hørt og anerkendt.
 •  Ligeværdighed er en forudsætning for forskellighed.
 
DSC 3001   
  At kunne agere i fællesskabet er en forudsætning for at kunne klare sig, at kunne bestemme over eget liv, at kunne påtage sig et ansvar og være ansvarlig ikke blot for sig selv, men i høj grad også for andre.
Legen er det forum, hvor børnene integrerer ny viden og erkender/lærer om sig selv og finder egen værdi. I legen øver børnene sig i samarbejdets svære kunst. De gør sig parat til "voksenverdenen" ved at låne forskellige roller og med fantasi og erfaringer prøve disse af.
Legen kræver plads, tid og mulighed for fordybelse, men ikke mindst frihed til at kunne være medbestemmende for hvad der skal ske, og om man ønsker at være med. Den frihed er på Lægdsgård. Vi tror på det selvudviklende menneske, der, givet de rigtige udfordringer og stimuli, vil udvikle sig selv. Faktisk er det kun barnet selv, som kan foretage den udviklende proces. Vi kan som voksne kun skubbe lidt på.
 
 
 
 
 
 

Daginstitutionen Lægdsgård
Lægdsgårdsvej 3  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 48 70  -  EAN: 5798005570844