Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lægdsgårds historie

"Lægdsgård er i dag en firlænget gård".

 Lægdsgård er en meget gammel gård. De første oplysninger om gården er fra midten af 1700'tallet. De første bønder var fæstebønder og først i 1807 købes gården af Jens Mortensen. Gården er i familiens eje indtil 1873, hvor gården købes af Niels Mikkelsen.
 
 2009: byggede vi kostalden om, der er blevet lavet toiletter med indgang udefra østsiden. Disse toiletter aflaster i dagligdagen stuehusets toiletter. Ligeledes har det givet mulighed for vores overnattende gæster kan få adgang til toiletter udenfor normal åbningstid.
I kostalden er der blevet lavet plant gulv, som har muliggjort at værkstedet er blevet udvidet og på sigt skal resten af kostalden kunne bruges til forskellige formål.
 
  2009: byggede vi ligeledes i samarbejde med Friluftsrådet et overnatningsområde med 4 shelters og en stor bålhytte, Plads til liv Lejren. Plads til liv Lejren er et tilbud til borgere og institutioner, hvor man kan komme og bruge området.
 
 På sigt vil vi gerne finde anvendelse for resten af Lægdsgårds bygninger, men alt afhænger af, om det kan implementeres i den ånd som er Lægdsgårds.
 
 2005: byggede vi et stort udendørs køkkenhus med brændekomfur og masseovn. Vi byggede vi et stort udendørs køkkenhus med brændekomfur og masseovn.  
 
 2001: Overetagen blev taget med, og vi fik nyt tag på. Udearealet har også gennemgået en større omforandring, blandt andet har gårdspladsen fået en lidt anden funktion end tidligere. Det er i dag nærområde for børnene.
 I foråret 2001 udvidede vi til 56 (58) børn. Vi forsøger at bevare gårdens oprindelig ånd og stil, både hvad angår indhold såvel som holdninger. Vi har dyr, køkkenhave og dejlig natur. Alt sammen noget som vi i dagligdagen er nødt til at prioritere for at bevare. Vi vil gerne skabe et rigtigt bondegårdsmiljø, med ansvar, frihed og nærvær.  
 
 2000: den 21.august flyttede vi ind på Lægdsgård - i første omgang med 42 børn. I maj begyndte renoveringen af stuehuset. I første omgang blev underetagen og noget af kostalden renoveret
 
 1999: Nelse drev Lægdsgård indtil hans død, hvor Lægdsgård blev solgt til Ikast Kommune og vores nabo Kaare Birk. Ikast Kommune købte gården samt det jord som vi har i dag, og resten af jorden købte Kaare Birk. Det tidligere maskinhus er nu vores dyrehus. Desuden har vi 3 ha jord med bl.a. to små søer.
 
 1963: Nelse Mikkelsen købte Lægdsgård af sin far for den nette sum af 325.000 kroner og gården var på det tidspunkt på 43,8 ha.
 1921: Niels byggede nye udbygninger, faktisk dem som står i dag.
 1916: Efter Niels, overtog hans søn Alfred Mikkelsen gården.
 1885: Niels Mikkelsen startede Ikasts første mejeri
 1877: Niels Mikkelsen byggede nyt stuehus, hvor der i den østlige ende var indrettet mejeri
 
 
 
 
 

Daginstitutionen Lægdsgård
Lægdsgårdsvej 3  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 48 70  -  EAN: 5798005570844