Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lægdsgårds værdigrundlag

Mennesker er ligeværdige, men de har ikke samme ansvar.

 Vi har som mennesker krav på, uanset alder, køn eller kulturelt tilhørsforhold, at blive
behandlet ligeværdigt.    
giv børnene ret til
at lege og lære,
at drømme og forme,
leve og være.
kun der, hvor børn
kan føle sig trygge,
gror det, de gamle
kaldte for lykke.
Carl Scharnberg
 
  Børnene er forældrenes, det er deres ansvar at der er de optimale betingelser
tilstede for deres barn, det skal der ikke være nogen tvivl om. Men i et moderne
samfund hvor børnene er udenfor hjemmet i mange timer hver dag, er der
områder hvor forældrene og børnehaven deler ansvaret, men hovedansvaret for
barnet det er forældrenes og det vil vi ikke lave om på.
 
  I den periode som barnet har i børnehaven sker der en meget stor udvikling, et
lille barn starter i børnehaven og et modent skolebarn forlader børnehaven. For at
denne udvikling kan blive optimal skal der være de bedste muligheder tilstede. På
Lægdsgård vil vi gerne have børn som er indrestyret, det vil sige som ved hvad
de selv vil, hvad der er rigtig og forkert og hvad der kan være nødvendigt selv om
det konflikter med ens egne ønsker og behov. Det indrestyrede menneske er ikke
egoist, men individualist med forståelse for egne såvel som for andres behov og
ønsker i en fælles virkelighed.
  DSC 3430
 
  Vi tror på, at bondekulturen stadig i dagens Danmark har noget positiv at bidrage med - det at være fælles om noget, tage del i og blive mødt med krav om deltagelse er
noget godt. Lægdsgård er et sted hvor alle mand, uanset alder eller størrelse,
er med til at drive stedet. Selvfølgelig er der forskel på hvor meget og hvor tit,
men udgangspunktet er klart - vi kan kun drive dette sted i fællesskab; børn,
forældre og ansatte.
 
  Vi tror på, at børn i barndommen lægger grundlaget for al videre udvikling, at alle
kompetencer har deres værdi i en verden hvor fremtiden ikke kan bestemmes
udfra den nuværende virkelighed. En fremtid hvor det er det enkelte menneskes
evne til at handle kreativt og følelsesmæssig, der bliver det fundamentale for
succes og ikke kun et spørgsmål om, at kunne mobilisere noget eksakt viden.
    

 

 


Daginstitutionen Lægdsgård
Lægdsgårdsvej 3  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 48 70  -  EAN: 5798005570844