Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børn med særlig behov

"I vores dagligdag er vi opmærksomme på de børn som af den ene eller anden årsag har svært ved at begå sig".

 På Lægdsgård skelner vi mellem forskellige typer af børn med særlige behov. Der
er børn:
·        der i en kort afgrænset periode har særlig brug for støtte og opmærksomhed
·        der i en længere periode har særlig brug for støtte og opmærksomhed
·        der konstant har brug for særlig støtte og opmærksomhed.
 
Definition af børn med særlige behov kan dække over følgende, børn der:
·        kommer fra hjem med store sociale belastninger
·        har sproglige vanskeligheder
·        har motoriske vanskeligheder
·        har adfærdsmæssige vanskeligheder
·        har følelsesmæssige vanskeligheder
·         kommer fra hjem med anden kulturel baggrund
 
I vores dagligdag er vi opmærksomme på de børn, som af den ene eller anden årsag har svært ved at begå sig, enten som en del af en gruppe, eller hvor barnet bliver stillet overfor en selvstændig opgave.
 
Når en medarbejder har en sådan observation, skal vi på gruppemøder drøfte, hvad der er svært for det pågældende barn og derefter ændre vores pædagogiske praksis, og møde barnet hvor det er. Herved vil barnet få mulighed for at blive støttet og samtidig blive udfordret.
 
Denne handlingsplan bliver fremlagt på et personalemøde så hele personalegruppen bliver inddraget i den ændrede pædagogiske holdning til barnet. På personalemøderne har vi en dialog omkring problematikken, og alle medarbejdere har mulighed for at komme med deres oplevelser om det pågældende barn. Dette er med til at styrke ansvarligheden overfor alle børn på Lægdsgård.
 
Når vi har en bekymring omkring et barn, søger vi en dialog med forældrene omkring det eventuelle problem. Forældrene vil blive inddraget i hvad vi sammen kan gøre for at støtte barnet. En ændring af de pædagogiske tiltag foregår altid i en dialog med forældrene.
Hvis det viser sig, at barnet ikke reagerer på denne ændrede praksis, vil vi i samråd med forældrene søge hjælp til løsning af problematikken udefra.

Daginstitutionen Lægdsgård
Lægdsgårdsvej 3  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 48 70  -  EAN: 5798005570844