Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lægdsgårds sorg og handleplan

Denne plan skal opfattes som et »beredskab«, der kan bruges, når »det, der ikke må ske, sker«.

  For at tage del i dette kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over.
 

1. Alvorlig sygdom, skilsmisse, kaossituationer o.l.

Kræver handling med det samme af personalet

Kontakt til familien vedr. følgende punkter:

1. Personalet orienteres

2. Børnene/forældrene orienteres evt.

3. Personalet planlægger modtagelse af barnet - evt. i samarbejde med familien

4. Hvilken rolle skal børnehaven tage på sig?

5. Personalet sørger for opfølgning

2. Det personlige tab (når et barn mister)

Kræver handling med det samme af personalet

Kontakt til familien vedr. følgende punkter:

1. Personalet orienteres

2. Børnene/forældrene orienteres - gerne en kort skriftlig meddelelse til hjemmene. Forslag til tekst:

Lægdsgård har i dag modtaget den triste besked, at ….. er gået bort. Dette er naturligvis noget, som vi alle berøres stærkt af. I de nærmeste dage vil vi derfor bruge megen tid på at tale om det, der er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at I også derhjemme taler åbent om det indtrufne. Hvis der bliver yderligere brug for oplysninger eller hjælp, er I velkomne til at kontakte os.

Lægdsgård d. / -20…

(leder/pædagog)

3. Fra institutionen sendes en buket blomster til hjemmet - Børnene kan evt. sende tegninger hjem til deres kammerat

4. Personalet planlægger modtagelse af barnet - evt. i samarbejde med børnehavebørnene og/eller familien.

5. Deltagelse i begravelsen

6. Opfølgning i børnehaven gennem samtaler med børnene - evt. besøges gravstedet

7. Opfølgning og evt. anvendelse af sorgmateriale

Ad 7

Vær opmærksom på børnenes forskellige sorg-reaktioner

- Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter at dødsfaldet er blevet kendt. Andre vil først få mærkbare reaktioner noget senere.

- Skyldfølelser er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Både hos børn og teenagere forbindes den tit med "magisk tænkning": Døde hun, fordi jeg sagde, hun var dum? Døde han, fordi jeg sparkede ham engang? Hvis jeg bare gør sådan og sådan, så er der ikke flere, der dør! - I disse sammenhænge er rådgivning og vejledning meget vigtig.

  Sorgens fire stadier:

· Chokfasen: Vare et øjeblik til et døgn

· Reaktionsfasen: Kan vare flere uger

· Bearbejdningsfasen: Kan vare i over et år

· Nyorienteringsfasen: Vil bestå hele tiden. Individet vil leve med et ar i sjælen, som aldrig forsvinder…

- Det kan have stor betydning for børnene at der tages vare på konkrete minder om den afdøde. Ex kan barnets brik/garderobe blive "gemt" uden at blive givet til et nyt barn med det samme.

3. Det fælles tab (når børnehaven mister et barn eller en voksen)

Kræver handling med det samme af personalet

1. Kontakt til familien - Blomster sendes til de pårørende

2. Den samlede personalegruppe orienteres

3. Børn og voksne samles til en kort mindehøjtidelighed

4. Når alle har fået besked hejses flaget på halv stang

6. Der tændes et lys og synges en salme

7. Deltagelse i begravelsen - Overvej om nogle af børnene evt. skal opfordres til at tage med sammen med deres forældre. Lægdsgård sender en bårebuket

8. Opfølgning i børnegruppen gennem samtaler og evt. brug af sorgmateriale

Der skal følges op jævnligt i en periode på min. to år (se ovenover)

4. Det kollegiale tab (når børnehaven mister en medarbejder)

Kræver handling med det samme af lederen

1. Lederen tager kontakt til familien

3. Lederen orienterer øvrige medarbejdere

4. Børn og voksne samles til en mindehøjtidelighed

- der tændes lys og synges en salme

5. Når alle har fået besked hejses flaget på halv stang

6. Personalet samles til en mindehøjtidelighed

- der tændes et lys og synges en salme

7. Deltagelse i begravelsen. Der flages på halv, Lægdsgård sender en bårebuket

 

5. Ulykker på Lægdsgård

Kræver handling med det samme

1. Det personale, der er først til stede, sørger for at lederen bliver underrettet og forsøger så godt som muligt at holde børnene væk fra ulykkesstedet.

2. Personalet tager sig specielt af de børn, der har været vidner til ulykken. Hvis det skønnes nødvendigt kan PPR inddrages. Behov for skriftlig meddelelse til de berørte børns hjem vurderes i hvert enkelt tilfælde.

3. Lederen underretter barnets/børnenes hjem om ulykken, men ikke om følgerne. Ved ulykker med dødelig udgang underrettes familien af sygehus eller politi.

4. Lederen informerer personalet og evt. PPR

5. Alle børn informeres. Tal åbent og konkret om det, der er sket. Lad børnene snakke om det, som de tænker og føler.

6. Reaktionsmønstre efter ulykken kan være meget forskellige (se pkt.2. ad 7)

7. Ved skader, der fører til længere sygehusophold, holder personalet kontakt med hjemmet og sygehuset.

SALME… 'I østen stiger solen op
I østen stiger solen op
Tekst: B. S. Ingemann, 1837
Melodi: C. E. F. Weyse, 1837

  I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.

Den kommer fra den favre kyst,
hvor paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.

Den hilser os endnu så smukt
fra edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld ud flød,

Den hilser os fra livets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjernen over Betlehem,
som østens vise fandt.

Og med Guds sol udgår fra øst
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra paradisets kyst,
hvor livets Abild gror.

Og alle stjerner neje sig,
hvor østens sol går frem:
Den synes dem hin stjerne lig,
der stod ved Betlehem.

Du soles sol fra Betlehem!
Hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit paradis.

Daginstitutionen Lægdsgård
Lægdsgårdsvej 3  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 48 70  -  EAN: 5798005570844